Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Overspannen door arbeidsconflict, wat zijn de mogelijkheden?

Ruim een derde van de werknemers die zich ziek melden doet dit als gevolg van een arbeidsconflict. Spanning op de werkvloer bederft niet alleen het werkplezier, maar kan ook invloed hebben op de privésfeer. Arbeidsmediation kan een laagdrempelige oplossing bieden om met beide partijen tot een wenselijke oplossing te komen. Een arbeidsconflict kan bijvoorbeeld ontstaan […]

De bedrijfsarts en een mediationconflict

Misschien heeft u het wel gemerkt, de bedrijfsarts adviseert steeds vaker het volgen van een mediationtraject. Mediation rust op vrijwilligheid en vertrouwelijkheid, wat lastig wordt wanneer zowel de bedrijfsarts als de mediator zijn gehouden aan beroepsregels. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld spanningsvelden ontstaan tussen een mediationadvies van de bedrijfsarts, het al dan niet opvolging geven daaraan en […]

Conflicten door hybride werken

Zoals u vast ook in uw organisatie heeft gemerkt, wordt tegenwoordig niet meer vijf dagen enkel op kantoor gewerkt, maar ook thuis, ook wel hybride werken genoemd. Binnen de mediation merken we dat hybride werken naast de voordelen, ook nadelen heeft. Zo komen werkgever en werknemer bij ons aan tafel, omdat een conflict is ontstaan […]