Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een laagdrempelige manier om conflicten op de werkvloer op te lossen.

Plan een kennismakingsgesprek

Ontdek hoe onze ervaren scheidingsmediator u kan helpen door een kennismakingsgesprek in te plannen. Samen kunnen we werken aan een oplossing voor de conflicten tijdens uw scheiding.

Female customer or colleague complaining work with male manager

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een laagdrempelige manier om conflicten op de werkvloer op te lossen. De afgelopen jaren kiezen steeds meer partijen om conflicten op de werkvloer op te lossen door een mediator in te schakelen. Een mediator faciliteert de begeleiding van de gesprekken tussen werkgever en werknemer, waardoor conflicten op een effectieve manier kunnen worden opgelost. Maeglink helpt met behulp van arbeidsmediation ook jouw organisatie graag verder!

Mediation bij arbeidsconflict

Bij arbeidsmediation gaan werkgever en werknemer met elkaar in gesprek om een arbeidsconflict op te lossen. Samen wordt gekeken naar de aard van het geschil en hoe jullie dit kunnen oplossen. De arbeidsmediator zorgt ervoor dat jullie beiden actief nadenken over gepaste oplossingen. Vanuit een neutrale rol stimuleert de mediator jullie om tot een oplossing van het geschil te komen.

Wanneer mediation bij een arbeidsconflict wordt ingeschakeld is het van belang dat jullie beiden instemmen met het traject. Een mediationtraject kan pas in gang worden gezet op het moment dat jullie beiden het mediationtraject ook daadwerkelijk in willen gaan. Ook zijn jullie vrij om het mediationtraject op ieder moment te beëindigen. Desondanks is het van belang dat jullie volledig achter het mediationtraject staan en dus ten tijde van het traject voldoende gemotiveerd blijven om tot een oplossing te komen.

Mediation en rechtspraak

Maar wat is het verschil tussen (arbeids)mediation en rechtspraak? Zowel mediation als rechtspraak zijn beide vormen van geschillenbeslechting, toch zijn er wel degelijk verschillen tussen deze twee.

In de rechtspraak wordt de focus voornamelijk gelegd op de juridische aspecten van het geschil. Daarnaast zal de rechter voornamelijk kijken naar de gebeurtenissen uit het verleden en uiteindelijk (meestal) één van jullie in het gelijk stellen. Mediation is daarentegen meer toekomstgericht, waarbij wordt gekeken naar oplossingen die voor jullie beiden gunstig uitvallen. Ook richten jullie je bij mediation niet uitsluitend op juridische aspecten, maar kijken jullie ook naar de situatie in zijn totaliteit. De relatie tussen jullie is een belangrijk onderdeel tijdens een mediationtraject.

Een ander verschil tussen mediation en een gerechtelijke procedure zit hem in de kosten. Doorgaans is een mediationprocedure goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Zeker wanneer meerdere zaken in één mediationtraject worden opgepakt, is de kans groot dat de kosten voor een mediationtraject een stuk lager uitvallen dan bij een gerechtelijke procedure.

Tot slot is een bijkomend voordeel van mediation dat het vaak sneller gaat dan bij een gerechtelijke procedure. Wanneer jullie naar een rechter stappen kan hier veel tijd overheen gaan, terwijl een mediationtraject in een aantal maanden, dagen of zelfs uren kan worden afgerond. In veel gevallen vormt mediation dus een ideale oplossing.

Hoe gaat een arbeidsmediator te werk?

Een arbeidsmediation bestaat altijd uit een aantal vaste stappen. Een arbeidsmediator zorgt allereerst voor een mediationovereenkomst. In een intakegesprek wordt deze mediationovereenkomst opgesteld. Tijdens het intakegesprek gaat de arbeidsmediator in gesprek met jullie om te bepalen wat de standpunten van jullie beiden zijn. Ook wordt bepaald tussen wie de gesprekken wordt gevoerd en waar deze plaatsvinden. 

Vervolgens zal de mediation daadwerkelijk van start gaan. Een arbeidsmediator zorgt in deze mediationgesprekken ervoor dat de communicatie weer op gang komt, problemen uit de weg worden geholpen en dat machtsverschillen worden verminderd. Allereerst zal de arbeidsmediator zich richten op het vertrouwen dat vaak over en weer dient te worden hersteld. In sommige gevallen zien we dat het vertrouwen niet meer kan worden hersteld, in dat geval is het vaak beter om uit elkaar te gaan. We spreken dan van een exit-mediation. De belangen worden uitonderhandeld binnen de veilige omgeving van de arbeidsmediation met als doel om tot een vaststellingsovereenkomst te komen, onder leiding van de mediator.

Waarom Maeglink?

Bij Maeglink voldoen de arbeidsmediators aan de kwaliteitseisen van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Door aan deze kwaliteitseisen te voldoen, handelen onze arbeidsmediators in arbeidsconflicten met beheersing en borging van een zeer hoge kwaliteitsstandaard.

Start nu met arbeidsmediation

Binnen Maeglink hebben we al veel arbeidsconflicten mogen oplossen. Onze arbeidsmediators hanteren een persoonlijke aanpak en hebben al veel organisaties geholpen. Wilt u ook geholpen worden door Maeglink? Neem dan snel contact met ons op.