Maak een afspraak

(088) - 0665020

Onze aanpak

Wij bieden deskundige mediation, waarbij de betrokkenen de regie houden over de inhoud van het conflict en samen tot een oplossing kunnen komen.

Plan een kennismakingsgesprek

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in met een van onze Mediators

Onze aanpak

De aanpak binnen onze organisatie is doortastend en doelgericht, zonder oog te verliezen voor de menselijke kant van een conflict. Afhankelijk van de fase waarin het conflict zich bevindt zal deskundige begeleiding of mediation gewenst zijn.

In een geëscaleerd conflict is het voor de betrokkenen vaak niet meer goed mogelijk om zelf tot een gezamenlijke oplossing te komen. In zo’n geval zitten de betrokkenen vaak vast in standpunten en hebben ze geen oog meer voor elkaars belangen over en weer. De neiging bestaat dan om de andere(n) als schuldige aan te wijzen. Niet meer de inhoud, maar de verslechterde relatie is de boventoon gaan voeren. Het onderwerp van conflict kan in zo’n geval zelfs geheel naar de achtergrond verdwijnen en er wordt enkel gefocust op de onderlinge relatie. Er ontstaat een negatief patroon tussen de betrokkenen. De betrokkenen zullen steeds meer vast komen te zitten in de onderlinge strijd en zullen als het ware worden gegijzeld door het conflict. Coalitie vormen, zwart-wit denken en de ander als vijand gaan zien leiden tot meer verharding. Zonder deskundige begeleiding van een neutrale partij is het dan ook ontzettend lastig om dit negatieve patroon te doorbreken en weer terug te gaan naar de inhoud. Bij deze geëscaleerde conflicten is het nuttig om mediation in te zetten. Tijdens de mediation wordt getracht negatieve patronen te doorbreken, om vervolgens de ontstane ruis van de ‘onderstroom’ van het conflict te verkleinen en weer toe te kunnen naar het maken van werkbare afspraken over de ‘bovenstroom’ van het conflict.

Begeleiding in conflictbemiddeling

Onze mediators helpen de betrokkenen dan ook om de onderstroom van het conflict te verkleinen, waardoor er weer ruimte ontstaat. In die onderhandelingsruimte helpen wij de betrokkenen vervolgens aan de mediationtafel met onderhandelen over de inhoud. Dit doen wij door brainstormsessies te begeleiden, mee te denken aan oplossingsrichtingen en door het proces te bewaken. Soms kan de relatie worden hersteld, soms wordt er afscheid genomen. Dit echter altijd in overleg met, vaak, een vaststellingsovereenkomst of convenant tot gevolg waar de gemaakte afspraken instaan. Het grote voordeel van mediation is dat je de regie over de inhoud van het conflict in eigen handen houdt en met elkaar in gesprek gaat over wat jullie nodig hebben om goed verder te gaan.

Wij streven bij Maeglink legal mediation altijd naar een win-winsituatie voor alle betrokkenen. Dit betekent dat de betrokkenen tevreden kunnen zijn met het uiteindelijke resultaat: duurzame en werkbare afspraken die doorwerken in de toekomst.