Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Onze aanpak

Wil je een doortastende en doelgerichte aanpak waarbij ook oog is voor de menselijke kant van het conflict? Maeglink is dan voor jou het juiste kantoor!

Plan een kennismakingsgesprek

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in met een van onze Mediators

Onze aanpak

Wanneer jullie conflict is geëscaleerd, is het vaak lastig om zelf tot een gezamenlijke oplossing te komen. Dit komt vaak, omdat jullie vastzitten in standpunten en daarbij geen oog meer hebben voor elkaars belangen. Hierbij kan bij jullie de neiging ontstaan om de ander als schuldige aan te wijzen. Niet meer de inhoud, maar de verslechterde relatie is de boventoon gaan voeren. Misschien hebben jullie wel gemerkt dat het onderwerp van conflict naar de achtergrond is verdwenen en alleen nog wordt gefocust op de onderlinge relatie. Hierdoor kunnen jullie het gevoel hebben dat jullie vastzitten in het conflict.

Maeglink kan helpen om jullie terug te brengen naar de inhoud. Tijdens de mediation wordt getracht negatieve patronen te doorbreken, om vervolgens de ontstane ruis van de ‘onderstroom’ van het conflict te verkleinen en weer toe te werken naar het maken van werkbare afspraken over de ‘bovenstroom’ van het conflict.

Begeleiding in conflictbemiddeling

Onze mediators helpen jullie om de onderstromen van het conflict te verkleinen, waardoor weer onderhandelingsruimte ontstaat voor de oplossing van het conflict. Jullie gaan nadenken over oplossingen door middel van brainstormsessies. De mediator begeleidt deze brainstormsessies, denkt mee aan oplossingsrichtingen en bewaakt het proces.  Tijdens dit proces houden jullie de regie over de inhoud van het conflict en gaan jullie met elkaar in gesprek om te kijken wat jullie nodig hebben om verder te kunnen. Voor jullie kan de uitkomst onder andere zijn dat de relatie wordt hersteld of dat juist afscheid wordt genomen. Deze uitkomst wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of convenant.

Maeglink streeft voor jullie altijd naar een win-winsituatie. Dit betekent dat jullie tevreden kunnen zijn met het eindresultaat: duurzame en werkbare afspraken die doorwerken in de toekomst.