Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Gang van zaken

Een Mediationtraject bij Maeglink bestaat uit drie stappen. We vertellen u graag meer over onze gang van zaken.

Plan een kennismakingsgesprek

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in met een van onze Mediators

The Legal Execution Department makes an appointment with the customer to sign a mediation agreement

Stap 1: intakegesprekken

Met jullie beiden wordt afzonderlijk een intakegesprek gevoerd. Deze gesprekken worden veelal telefonisch gevoerd en zijn vertrouwelijk. Je kan tijdens dit gesprek met de mediator informatie delen over wat er speelt en hoe jij je voelt bij het aangaan van het mediationtraject. Tevens zal de mediator tijdens dit gesprek aan jou vragen of je vrijwillig deelneemt aan het mediationtraject, onderhandelingsbereidheid bestaat en je vertrouwen hebt in de mediator.

Stap 2: de eerste plenaire mediationbijeenkomst

De mediator zit nu samen met jullie en – doorgaans- fysiek aan de mediationtafel. Aan het begin van deze bijeenkomst tekenen zowel jullie als de mediator de mediationovereenkomst. De mediationovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin jullie afspreken dat jullie een inspanningsverplichting hebben om de kwestie door mediation op te lossen. Ook verlenen jullie in deze overeenkomst de mediator de opdracht om in jullie kwestie als mediator op te treden. Na het afhandelen van deze praktische zaken, gaat de mediation echt van start. Gemiddeld duurt de eerste plenaire mediationbijeenkomst twee tot drie uur.

Stap 3: vervolgbijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten wordt de volgorde: verleden, heden, toekomst aangehouden. Jullie ervaren deze volgorde doordat eerst veel aandacht is voor de gebeurtenissen uit het verleden met de emoties die hierbij komen kijken (exploratiefase). Vervolgens vindt een kantelpunt van het verleden naar het heden plaats, waarin jullie wensen en behoeften worden uitgediept (draai- en categorisatiefase). Vervolgens gaan jullie brainstormen en onderhandelen over de mogelijke opties om tot een oplossing te komen (onderhandelingsfase). Als jullie tot een oplossing zijn gekomen, worden de afspraken in een vaststellingsovereenkomst of convenant vastgelegd. De afspraken zijn bindend als de definitieve versie van het document door jullie is ondertekend.

Tijdsduur

Op voorhand kan het aantal mediationgesprekken niet worden vastgesteld. Uiteraard proberen wij wel een richtlijn te geven. De ervaring leert dat gemiddeld 2 tot 4 mediationgesprekken nodig zijn.

Locatie

De mediationbijeenkomsten kunnen plaatsvinden op één van onze vestigingen of op een door julliegekozen neutrale en besloten locatie. In sommige situaties is het ook mogelijk om het mediationtraject online te laten plaatsvinden. Dit echter alleen indien jullie hiermee akkoord gaan.