Maak een afspraak

(088) - 0665020

Gang van zaken

Een Mediationtraject bij Maeglink bestaat uit drie stappen. We vertellen u graag meer over onze gang van zaken.

Plan een kennismakingsgesprek

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in met een van onze Mediators

The Legal Execution Department makes an appointment with the customer to sign a mediation agreement

Stap 1: intakegesprekken

Voor de start van de plenaire mediationbijeenkomsten worden eerst afzonderlijke intakegesprekken met de deelnemers gevoerd. Deze intakegesprekken zijn vertrouwelijk en zullen veelal telefonisch gevoerd worden tussen deelnemer en mediator. Over het algemeen wordt dit door de deelnemers als prettig ervaren, omdat de deelnemer afzonderlijk van de andere deelnemers in vertrouwen met de mediator informatie kan delen over wat er speelt en hoe de deelnemer zich voelt bij het aangaan van het mediationtraject. De mediator zal tijdens dit gesprek inventariseren of de deelnemer vrijwillig aan het mediationtraject deelneemt, of er onderhandelingsbereidheid is en of er vertrouwen is ten opzichte van de mediator zelf.

Stap 2: de eerste plenaire mediationbijeenkomst

Nu zitten alle deelnemers en de mediator gezamenlijk en – doorgaans – fysiek aan de mediationtafel. Aan het begin van deze bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst getekend door zowel de deelnemers als de mediator zelf. Dit is de schriftelijke overeenkomst waarin de deelnemers afspreken zich in te spannen om de kwestie door mediation op te lossen en de mediator de opdracht verlenen om in de kwestie als mediator op te treden en de mediator deze opdracht aanvaardt. Daarna gaat de mediation echt van start. De eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst duurt doorgaans twee tot drie uur.

Stap 3: vervolgbijeenkomsten

Onze mediators houden in de bijeenkomsten de volgorde verleden, heden, toekomst aan. Dit wil zeggen dat er eerst veel aandacht is voor de gebeurtenissen uit het verleden met de emoties die hierbij komen kijken (exploratiefase). Uiteindelijk zal het kantelpunt van verleden naar heden plaatsvinden, waarin de wensen en behoeften van deelnemers worden uitgediept (draai- en categorisatiefase). Vervolgens zullen de deelnemers gaan brainstormen en onderhandelen over de mogelijke opties (onderhandelingsfase). Als de deelnemers er uitkomen worden de afspraken die gemaakt zijn tijdens de mediation vaak in een vaststellingsovereenkomst of convenant vastgelegd. Deze overeenkomst kan worden opgesteld door één van onze mediators, maar kan ook wordt opgesteld door de advocaten van deelnemers (indien betrokken). De afspraken zijn pas bindend als de definitieve versie van het document door alle deelnemers is ondertekend.

Tijdsduur

Het aantal mediationbijeenkomsten is op voorhand niet vast te stellen. We proberen uiteraard wel altijd een richtlijn te geven. De ervaring leert dat meestal 2 tot 4 mediationbijeenkomsten plaatsvinden

Locatie

De mediationbijeenkomsten kunnen plaatsvinden op één van onze vestigingen of op een door de deelnemers gekozen neutrale en besloten locatie. In sommige situaties is het ook mogelijk om het mediationtraject online te laten plaatsvinden. Dit echter alleen indien alle deelnemers hier akkoord meegaan.