Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Overheidsmediation

Bij deze vorm van mediation bemiddelt de mediator tussen burgers en de overheid. 

Plan een kennismakingsgesprek

Ontdek hoe onze ervaren scheidingsmediator u kan helpen door een kennismakingsgesprek in te plannen. Samen kunnen we werken aan een oplossing voor de conflicten tijdens uw scheiding.

work in a law firm or legal advice of a law firm online on the Internet.

Overheidsmediation

Overheidsmediation is een vorm van mediation waarbij de mediator bemiddelt tussen burgers en de overheid. Deze vorm van mediation wordt ingezet indien de belangen van burgers en de overheid botsen en heeft als doel om de relatie tussen burgers en de overheid te verbeteren. Overheidsmediation kan worden ingezet in complexe conflicten.

Mediation bij conflict tussen overheid en burger

Bij overheidsmediation gaan overheid en burger met elkaar in gesprek om een geschil op te lossen. Samen wordt gekeken naar de aard van het geschil en hoe jullie dit kunnen oplossen. De mediator zorgt ervoor dat jullie beiden actief nadenken over gepaste oplossingen. Vanuit een neutrale rol stimuleert de mediator jullie om tot een oplossing van het geschil te komen.
Wanneer mediation bij een conflict wordt ingeschakeld is het van belang dat jullie beiden instemmen met het traject. Een mediationtraject kan pas in gang worden gezet op het moment dat jullie beiden het mediationtraject ook daadwerkelijk in willen gaan. Ook zijn jullie vrij om het mediationtraject op ieder moment te beëindigen. Desondanks is het van belang dat jullie volledig achter het mediationtraject staan en dus ten tijde van het traject voldoende gemotiveerd blijven om tot een oplossing te komen

Mediation en de bezwaarprocedure

Wanneer een geschil speelt tussen de overheid en de burger, kan vaak bezwaar worden ingediend. Wanneer voor mediation wordt gekozen, kan het verstandig zijn om tevens bezwaar in te dienen. Dit met het oog op het verloop van de bezwaartermijn. Wanneer de mediation slaagt, kan het bezwaar worden ingetrokken.

Hoe gaat een overheidsmediator te werk?

Een overheidsmediation bestaat altijd uit een aantal vaste stappen. Een overheidsmediator zorgt allereerst voor een mediationovereenkomst. In een intakegesprek wordt deze mediationovereenkomst opgesteld. Tijdens het intakegesprek gaat de overheidsmediator in gesprek met jullie om te bepalen wat de standpunten van jullie beiden zijn. Ook wordt bepaald tussen wie de gesprekken wordt gevoerd en waar deze plaatsvinden. 

Vervolgens zal de mediation daadwerkelijk van start gaan. Een overheidsmediator zorgt in deze mediationgesprekken ervoor dat zowel de burger als de vertegenwoordiger van de overheid zijn verhaal kan doen, zij emoties kan uiten en samen tot een oplossing komen. Vaak wordt een besluit genomen en bezwaar ingediend, terwijl niet altijd alle factoren duidelijk zijn. Tijdens de mediationgesprekken kan de vertegenwoordiger van de overheid toelichten waarom hij een bepaald besluit heeft genomen, kan de burger daarover vragen stellen en uitleggen waarom een bepaald besluit voor hem van belang is. Vaak is het luisteren naar elkaar en het uiten van emoties al voldoende om tot een oplossing te komen. Meestal kan dit al binnen één á twee mediationgesprekken.

Kwaliteistregister MfN

Bij Maeglink voldoen de mediators aan de kwaliteitseisen van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Door aan deze kwaliteitseisen te voldoen, handelen onze mediators in geschillen tussen burger en overheid met beheersing en borging van een zeer hoge kwaliteitsstandaard.

Overheidsmediations bij Maeglink

Maeglink heeft al veel geschillen tussen burgers en overheid mogen bemiddelen. Wil je meer weten over overheidsmediation of heb je hulp nodig bij een geschil die speelt tussen jou en de burger of andersom, neem dan contact op met Maeglink via info@maeglink.nl of via ons contactformulier.