Maak een afspraak

(088) - 0665020

Scheidingsmediation

Een efficiënte oplossing voor conflicten tijdens uw scheiding

Plan een kennismakingsgesprek

Ontdek hoe onze ervaren scheidingsmediator u kan helpen door een kennismakingsgesprek in te plannen. Samen kunnen we werken aan een oplossing voor de conflicten.

Scheidingsmediation

Bij scheidingsmediation bemiddelt de mediator tussen de partijen die uit elkaar gaan. Deze vorm van mediation wordt ingezet wanneer jullie gezamenlijk willen komen tot een goede en duurzame afwikkeling van jullie relatie, waarbij tevens oog is voor de relationele en emotionele aspecten. Ook treden de mediators van Maeglink op bij andere familiaire aangelegenheden, zoals contactherstel of het wijzigen van het ouderschapsplan.

Mediation bij scheiding

Bij Maeglink realiseren de mediators zich maar al te goed dat tijdens een scheiding veel op jullie afkomt, wij willen dan ook in eerste instantie zorgen voor rust en overzicht. Verder wordt tijdens de mediation toegewerkt naar het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan. Alvorens deze stukken worden opgesteld, wordt gekeken naar de relationele en emotionele kant van de scheiding. Hetgeen zeer heeft gedaan tijdens de relatie wordt besproken om zo het hoofdstuk als partners af te kunnen sluiten en uiteindelijk als bijvoorbeeld ouders verder te kunnen. Wanneer kinderen bij de scheiding zijn betrokken is de focus op de relationele en emotionele kant van de scheiding des te meer van belang, omdat zo getracht wordt te voorkomen dat de kinderen klem komen te zitten tussen hun ouders.
Maeglink beschikt over SKJ-geregistreerde mediators die gesprekken kunnen voeren met jullie kinderen. Deze gesprekken zijn van belang, omdat hierdoor de stem van het kind wordt gehoord en kan worden toegepast bij het opstellen van het ouderschapsplan. Bij Maeglink geloven wij namelijk dat bij het maken van afspraken over de toekomst ook de stem van het kind terug dient te komen.

Mediation en rechtspraak

Maar waarom zouden jullie voor een mediator kiezen en niet voor een advocaat? Een advocaat vertegenwoordigt vaak één van jullie beiden. De advocaten zijn jullie spreekbuis. Bij de rechter worden jullie eisen voorgelegd en uiteindelijk bepaalt de rechter hoe de scheiding wordt afgehandeld. Hierbij is vaak veel minder oog voor de onderliggende emoties, waardoor deze niet worden verwerkt. De strijd blijft en de kinderen blijven hierdoor vaak klem zitten tussen hun ouders.

De mediator kijkt allereerst naar het verleden en de emoties die daarbij een rol spelen. Pas wanneer het verleden kan worden afgesloten en dus het hoofdstuk als partners, kan naar de toekomst worden gekeken en kunnen jullie als ouders werkbare afspraken maken

Een ander verschil tussen mediation en een gerechtelijke procedure zit hem in de kosten. Doorgaans is een mediationprocedure goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Zeker wanneer meerdere zaken in één mediationtraject worden opgepakt, is de kans groot dat de kosten voor een mediationtraject een stuk lager uitvallen dan bij een gerechtelijke procedure.

Tot slot is een bijkomend voordeel van mediation dat het vaak sneller gaat dan bij een gerechtelijke procedure. Wanneer jullie naar een rechter stappen kan hier veel tijd overheen gaan, terwijl een mediationtraject in een aantal maanden of dagen kan worden afgerond. In veel gevallen vormt mediation dus een ideale oplossing.

Hoe gaat een scheidingsmediator te werk?

Een mediationtraject zal enkel starten indien jullie beiden Maeglink hebben benaderd en hebben aangegeven vrijwillig te willen deelnemen aan de mediation. Binnen ons kantoor is het afhankelijk van de tussen jullie te bespreken punten, hoeveel afspraken worden gepland.  Bij de eerste bespreking zal de mediationovereenkomst worden doorgenomen en zal geïnventariseerd worden wat jullie beiden nodig hebben om goed verder te kunnen en wat tussen jullie beiden besproken en afgesproken dient te worden. Aan de hand hiervan kan een concept ouderschapsplan en een concept echtscheidingsconvenant worden opgesteld die met jullie wordt besproken. Bij akkoord kan deze door jullie worden ondertekend en bij de rechtbank worden ingediend door de advocaat-mediator of een door Maeglink ingehuurde advocaat. Verder beschikt Maeglink over de benodigde juridische kennis. Het is namelijk onze taak om jullie over alle belangrijke zaken goed te informeren. De scheidingsmediator zal desgewenst tijdens het traject met jullie bespreken in hoeverre de door jullie in onderling overleg bedachte afspraken juridisch mogelijk zijn.