Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Exit mediation

Arbeidsmediaton
Sick woman reading news on tablet and drinking tea

Misschien heb je op dit moment een werknemer in dienst die ziek thuis zit of zit je als werknemer zelf ziek thuis. Zowel de werkgever als de werknemer hebben re-integratieverplichtingen, nu de werknemer recht heeft op zijn baan en de werkgever door het dienstverband met de werknemer op de inzet van deze werknemer mag rekening. In de praktijk komt het voor dat de werknemer niet wil terugkeren naar zijn huidige baan, omdat die plek niet meer bevorderlijk is voor zijn gezondheid. In deze situatie zijn er twee opties: de relatie tussen de werkgever en de werknemer wordt hersteld, zodat de werknemer kan re-integreren of de werkgever en de werknemer gaan uit elkaar. Wanneer voor de laatste optie wordt gekozen, is sprake van exit mediation. Wat je kan verwachten bij exit mediation, wordt in dit artikel uitgelegd.

Neutraal

Wanneer je start met mediation is het de bedoeling dat partijen hier neutraal aan beginnen. Met neutraal wordt in deze context bedoeld dat je niet één optie voor ogen hebt, maar dat meerdere opties worden afgewogen. Wanneer je namelijk met één optie de mediation ingaat en de andere partij ziet deze optie niet zitten, dan ligt het voor de hand dat de mediation mislukt. De werkgever en de werknemer komen dus aan de mediationtafel, waar zij eerst hetgeen kunnen vertellen waar zij mee zitten. Vervolgens worden de opties afgewogen.

Exit mediation

Op het moment dat wordt gekozen om uit elkaar te gaan, is sprake van exit mediation waarbij getracht wordt het dienstverband te beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst. De mediator zal met partijen kijken hoe zij uit elkaar kunnen gaan. De werkgever zal met een voorstel moeten komen waarin in ieder geval is opgenomen: de herstelperiode, de opzegtermijn, de transitievergoeding en een positieve referentie. Ook de werknemer dient over deze onderwerpen na te denken. Verder kan het voor de werknemer goed zijn om na te denken wat hij nog meer belangrijk vindt om het dienstverband op een voor hem fijne manier af te sluiten.

Herstelmelding

Vooral de startdatum van de opzegtermijn is een belangrijk punt, nu dit risico’s voor de werknemer met zich meebrengt. Wanneer bijvoorbeeld is afgesproken dat de opzegtermijn vier maanden bedraagt en de werknemer een herstelperiode van drie maanden aangeeft, dan kan een vaststellingsovereenkomst worden getekend met een opzegtermijn van zeven maanden. De werknemer loopt hierbij het risico dat hij toch ziek blijft en daardoor niet kan solliciteren. Het gevolg hiervan is dat zijn WW-recht wordt opgeschort en dat hij geen WIA-uitkering kan krijgen, omdat hij in dienst had moeten blijven om hier recht op te hebben.

Toch wordt vaak geadviseerd om wel een opzegtermijn af te spreken ondanks de onduidelijkheid over de herstelmelding, omdat met het sluiten van de vaststellingsovereenkomst een einde wordt gemaakt aan een onzekere situatie voor beide partijen. Deze duidelijkheid kan weer bevorderlijk zijn voor het herstel van de werknemer.

De bedrijfsarts kan worden geraadpleegd om zo voor de werknemer het risico te verkleinen dat hij niet als hersteld kan worden gemeld binnen de opzegtermijn. De bedrijfsarts kan op basis van de huidige symptomen een redelijke inschatting maken van de hersteltermijn. De bedrijfsarts is echter geen adviseur. Mocht je als werkgever of werknemer toch bijstand willen van een adviseur tijdens de mediation, dan is het raadzaam om een advocaat of jurist bij de mediation te betrekken.

Maeglink en exit mediation

Mocht je op dit moment een werknemer in dienst hebben die ziek thuis zit of zit je als werknemer zelf ziek thuis, dan kan Maeglink door middel van mediation helpen om de mogelijke opties af te wegen en om jullie te begeleiden bij het vinden van een duurzame oplossing. Als getrainde mediators zijn wij bekend met deze situatie, waarin vaak voorafgaand aan de mediation weinig contact is geweest tussen de werkgever en de werknemer en daardoor minder vertrouwen in elkaar bestaat. Ook kan de werkgever het gevoel hebben dat hij veel heeft moeten opvangen voor de ziekgemelde werknemer en voelt de werknemer zich vaak bezwaard dat hij thuis zit. Als mediators zijn wij ons bewust van deze aspecten en ligt onze focus vooral op het zorgen voor evenwicht en overzicht voor beide partijen.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwste berichten

Heeft u een vraag?

Neem contact op voor informatie, advies of kennismakingsgesprek.