Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Overspannen door arbeidsconflict, wat zijn de mogelijkheden?

Arbeidsmediaton

Ruim een derde van de werknemers die zich ziek melden doet dit als gevolg van een arbeidsconflict. Spanning op de werkvloer bederft niet alleen het werkplezier, maar kan ook invloed hebben op de privésfeer. Arbeidsmediation kan een laagdrempelige oplossing bieden om met beide partijen tot een wenselijke oplossing te komen.

Een arbeidsconflict kan bijvoorbeeld ontstaan door onenigheid over de uitbetaling van het salaris, een opgelegde functiewijziging of de bepalingen in een concurrentiebeding. Dit betreft echter niet een kortstondig meningsverschil, maar resulteert bij een arbeidsconflict in een situatie waarbij de werknemer zich gespannen, gefrustreerd of gedwarsboomd voelt. Hoewel dit voor beide betrokken partijen een vervelende situatie is, trekt de werknemer vaak aan het kortste eind. Een langdurig conflict met de werkgever kan leiden tot overspannenheid en kan, wanneer de oorzaak onvoldoende wordt aangepakt, zelfs een burn-out tot gevolg hebben. De stress van een arbeidsconflict kan tot zowel psychische als lichamelijke klachten leiden, waarbij u vermoeidheid, concentratieproblemen, hoofdpijn en slaapproblemen kunt ervaren. Trek daarom tijdig aan de bel wanneer u deze klachten signaleert!

Taak- en persoonsconflicten

De wet onderscheidt twee typen arbeidsconflicten: taakconflicten en persoonsconflicten. Een taakconflict ontstaat wanneer werkgever en werknemer het niet eens worden over de uit te voeren werkzaamheden. Bij een persoonsconflict spelen met name sociale en emotionele aspecten een rol. Werknemers die betrokken zijn bij een persoonsconflict ervaren regelmatig veel stress, ondervinden vaker fysieke en psychische klachten en raken sneller overspannen.

Erkennen van de ziektesituatie

Ervaart u klachten van overspanning en wordt de situatie u te veel? Meld u dan ziek. De werkgever is in deze situatie verplicht om een bedrijfsarts in de arm te nemen. De bedrijfsarts neemt een objectieve houding aan en oordeelt of er sprake is van ziekte én een arbeidsconflict. Signaleert de bedrijfsarts een arbeidsconflict, maar bent u niet ziek bevonden? Dan is er sprake van situationele arbeidsongeschiktheid: u kunt vanwege het arbeidsconflict niet werken, maar wordt aangespoord deze situatie op te lossen in samenwerking met de werkgever. Bevindt de bedrijfsarts u ziek vanwege het arbeidsconflict? Dan staat herstel voorop! Op den duur beveelt de bedrijfsarts in bijna alle gevallen arbeidsmediation aan.

Mediation als oplossing voor het arbeidsconflict

Arbeidsmediation dient als oplossing voor het herstellen van een arbeidsconflict en heeft als doel het creëren van een werkbare situatie. Een mediator stimuleert de gespreksvoering tussen werkgever en werknemer en zoekt naar een wenselijke oplossing voor beide partijen. Arbeidsmediation kent een onderscheid tussen herstelmediation en exit-mediation. De naam zegt het al: herstelmediation legt de focus op het oplossen van het arbeidsconflict zodat beide partijen samen door één deur de ruimte kunnen verlaten en de relatie hersteld is. Wanneer het beter is om de relatie te beëindigen kan exit-mediation een uitkomst bieden. Na het opstellen en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst is er sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden. Hoewel de relatie hiermee ten einde komt, gaan werkgever en werknemer op een professionele manier uit elkaar.

Bij Maeglink staan onze mediators klaar om te ondersteunen in het verhelpen van uw arbeidsconflict. Toe aan een persoonlijke aanpak? Neem dan direct contact met ons op.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwste berichten

Heeft u een vraag?

Neem contact op voor informatie, advies of kennismakingsgesprek.