Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Mijn werknemer is overspannen, wat zijn mijn rechten en plichten?

Arbeidsmediaton
overspannen werknemer

Als werkgever kan het voorkomen dat werknemers overspannen raken. Dit is uiteraard niet de bedoeling, maar mocht u in een dergelijke situatie terecht komen met een werknemer, dan kan dat een ingewikkeld probleem zijn voor uw bedrijf. De oorzaak van een overspannen werknemer kan verschillen, mogelijk door persoonlijke problemen, maar ook mogelijk door een hoge werkdruk. Het is daarom goed om in acht te nemen wat uw bedrijf in een situatie van een overspannen werknemer kan doen.

Wat is overspannen?

Overspannen is een gevoel waarin een persoon te veel stress ervaart, hierdoor wordt het functioneren van de persoon beïnvloed. Iemand die overspannen is heeft naast veel stress ook last van andere lichamelijke en psychische klachten. Dit zijn vaak klachten zoals heftige vermoeidheid, prikkelbaarheid, concentratieproblemen en slaapproblemen. Deze klachten zijn de meest voorkomende symptomen van overspanning. Overspanning is een combinatie van meerdere factoren, mogelijk uit het werkleven of het privéleven van de persoon. Langdurige overspanning wordt vaak ook burn-out genoemd.

Wat zijn mijn rechten als werkgever bij een overspannen werknemer?

Als werkgever heeft u te maken met bepaalde rechten wanneer u een overspannen werknemer in dienst heeft. Zo heeft u het recht om het contract van uw werknemer te ontbinden wanneer hij na 2 jaar langdurige overspanning nog steeds niet in staat is om te werken. Ook heeft u de mogelijkheid om de loondoorbetaling stop te zetten na 2 jaar langdurige overspanning. Daarnaast heeft u ook het recht om een second opinion aan te vragen bij een bedrijfsarts, dit komt vaak voor wanneer er een meningsverschil is tussen werknemer en werkgever. Wanneer u als werkgever de werknemer weer wilt laten reïntegreren in het bedrijf kan een re-integratieplan een conflict opleveren. Het is mogelijk om een re-integratieplan door een deskundige van het UWV te laten oordelen.

Wat zijn mijn plichten als werkgever bij een overspannen werknemer?

Als werkgever heeft u een aantal plichten tegenover uw werknemer. Het is een plicht om de overspannen werknemer te ondersteunen bij het herstellen en zorgen dat hij op een goede manier geïntegreerd wordt in het bedrijf. Een goede manier om dit te doen is door een herstelplan op te stellen dat als doel heeft de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het is belangrijk om rekening te houden met beperkingen wanneer de werknemer weer start met werken. Zorg daarom dat er wordt gestart met passende werkzaamheden en houd regelmatig voortgangsgesprekken wat betreft het herstel van de overspannen werknemer.

Hoe voorkomt u overspanning bij werknemers?

Als werkgever is het mogelijk om verschillende maatregelen te nemen waardoor overspanning wordt voorkomen. Zo kan een werkgever investeren in een gezonde en veilige werkomgeving. Wanneer werknemers zich op hun gemak voelen, ontstaat er minder snel overspanning. Daarnaast is de ondersteuning van werknemers onderling ook cruciaal bij het voorkomen van overspanning. Hierdoor kan de werkdruk namelijk verdeeld worden over meerdere werknemers.

Het is ook belangrijk om werknemers vrijheid te geven en een mogelijkheid tot ontspanning. Dit kan zijn door flexibele werktijden te hanteren of te laten thuiswerken. Wanneer werknemers zich vrij voelen en op hun gemak zijn, dan wordt stress voorkomen.

Welke juridische procedures kunt u nemen bij overspannen werknemers?

Als de problemen tussen werkgever en werknemer zo hoog oplopen, dan is het logisch om arbeidsmediation in te schakelen. Arbeidsmediation is een vorm van mediation waarbij een mediationovereenkomst wordt opgesteld. Hiervoor wordt een arbeidsmediator ingeschakeld die specialist is in het oplossen van dit soort problemen.

Wilt u meer weten over arbeidsmediation? Neem hier contact op met Maeglink en kom erachter wat wij voor u kunnen betekenen!

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwste berichten

Heeft u een vraag?

Neem contact op voor informatie, advies of kennismakingsgesprek.