Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Partneralimentatie

Scheidingsmediation
Partneralimentatie

Wanneer jullie gaan scheiden, dan kan het zijn dat een partner recht heeft op partneralimentatie. Vaak voelt het betalen en verkrijgen van partneralimentatie dubbel, omdat jullie eigenlijk geen onderdeel meer willen uitmaken van elkaars leven. In deze blog wordt daarom nader ingegaan op het onderwerp partneralimentatie. Nu in de praktijk de partneralimentatie vrij complex kan zijn, wordt in deze blog alleen bij de belangrijkste punten stilgestaan.

Partneralimentatie in het algemeen

Partneralimentatie is het bedrag dat je maandelijks van je ex-partner ontvangt ter financieel onderhoud. Wanneer je bent getrouwd of geregistreerd partnerschap bent aangegaan en gaat scheiden, dan kunnen de echtlieden verzoeken om partneralimentatie. Indien je een samenlevingscontract bent aangegaan, dan heb je eventueel recht op partneralimentatie indien daartoe in dit samenlevingscontract een bepaling is opgenomen. 

De rechter beoordeelt het verzoek om partneralimentatie aan de hand van de volgende twee vragen:

1. Heeft de ex-partner voldoende inkomsten om van te leven?

2. Is hij of zij in staat de inkomsten zelf te verwerven?

Indien beide vragen negatief worden beantwoord, dan heeft de desbetreffende partner recht op partneralimentatie.

Tijdens de berekening van de partneralimentatie houdt de rechter rekening met de behoefte en de draagkracht van partijen. De behoefte ziet op het bedrag dat de alimentatiegerechtigde nodig heeftom van te leven. De draagkracht ziet op de vraag of het inkomen van de andere partij hoog genoeg is om de partneralimentatie te kunnen betalen. 

Regeling sinds 1 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels met betrekking tot de partneralimentatie. Zo heeft de alimentatiegerechtigde maximaal 5 jaar recht op partneralimentatie indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap 10 jaar of langer duurde. Was dit tijdsbestek korter, dan heeft de alimentatiegerechtigde recht op partneralimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap duurde. 

Uiteraard zijn ook op deze regeling uitzonderingen gemaakt. Indien jullie samen kinderen hebben, dan stopt de partneralimentatie wanneer het jongste kind 12 jaar oud is. Duurde jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar en ontvangt de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar AOW, dan stopt de partneralimentatie als de AOW start. Ook kan de alimentatiegerechtigde recht hebben op 10 jaar partneralimentatie, wanneer het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar duurde, de alimentatiegerechtigde voor 1 januari 1970 is geboren en over meer dan 10 jaar AOW krijgt. 

Jaarlijkse verhoging partneralimentatie

De alimentatiebedragen worden elk jaar door de overheid verhoogd met een bepaald percentage. Wanneer je alimentatie betaalt, moet je op 1 januari meer betalen. Sinds 1 januari 2024 is dat 6,2%. De hoogte van het percentage hangt af van de gemiddelde stijging van lonen in Nederland. 

Wijzigen, stopzetten of verlengen van de partneralimentatie

Uiteraard kan de partneralimentatie worden gewijzigd of worden stopgezet, indien de financiële situatie wijzigt van de alimentatiegerechtigde dan wel de alimentatieplichtige. Wil je de partneralimentatie wijzigen of stopzetten, dan dient daartoe een verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank. 

Het recht op partneralimentatie eindigt van rechtswege, wanneer de alimentatieplichtige overlijdt, de alimentatietermijn is verlopen of de alimentatiegerechtigde opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven met een ander als ware zij zijn gehuwd. 

Verlenging van de partneralimentatie is onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer je als ouder de zorg draagt voor een gehandicapt kind, waardoor er geen mogelijkheid is geweest om financiële zelfstandigheid op te bouwen tijdens de duur van de alimentatie. De rechter zal in ieder situatie kijken wat redelijk en billijk is. 

Hulp bij het vaststellen van de partneralimentatie

Wanneer jullie gaan scheiden, kan een mediator van Maeglink samen met jullie een echtscheidingsconvenant opstellen. De regeling die ziet op de partneralimentatie kan onderdeel zijn van dit echtscheidingsconvenant. De mediator zal samen met jullie kijken hoe jullie de partneralimentatie kunnen vormgeven. Ook wanneer jullie algemene vragen hebben over de partneralimentatie kunnen jullie terecht bij een van onze mediators, wij zijn zowel telefonisch als per mail bereikbaar op (088) 066 5020 of info@maeglink.nl.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwste berichten

Heeft u een vraag?

Neem contact op voor informatie, advies of kennismakingsgesprek.