Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Werkgever weigert ziekmelding – hoe gaat u hiermee om?

Arbeidsmediaton

Het kan voorkomen dat een werkgever uw ziekmelding weigert. Maar wat kunt u doen als dit het geval is? In dit artikel leest u over de mogelijkheden, rechten en plichten van u en uw werkgever.

Wat kunt u doen als u ziek bent?

Wanneer u ziek bent en niet in staat bent om te werken is het van belang dat u zich ziek meldt bij de werkgever. Het is daarbij niet verplicht om te noemen wat uw klachten zijn. De werkgever kan doen besluiten om u naar een bedrijfsarts te sturen. Dat betekent niet dat de bedrijfsarts aan de werkgever mag vertellen wat er aan de hand is. Het recht op privacy beschermt u daar tegen.

Werkgever weigert ziekmelding: mag dat?

Wanneer u zich volgens de geldende regels (zoals dat in het arbeidscontract staat) ziek hebt gemeld, mag een werkgever uw ziekmelding in principe niet weigeren. Echter, onder bepaalde omstandigheden heeft de werkgever wel degelijk recht op weigering van uw ziekmelding:

1. Als de werkgever sterke indicatie heeft dat de ziekmelding mogelijk vals is, kan hij uw ziekmelding weigeren. U heeft bijvoorbeeld geprobeerd in een eerder stadium vrij te krijgen voor een feestje, maar dat werd niet gehonoreerd.

2. Doorgaans geldt er een verzuimprotocol binnen de organisatie, waarin aangegeven staat welke stappen ondernomen moeten worden wanneer iemand ziek is. Wanneer het protocol niet gevolgd wordt, kan een werkgever uw ziekmelding weigeren.

Mocht het voorkomen dat uw werkgever de ziekmelding onterecht weigert, doet u er verstandig aan om hierover het gesprek met de werkgever aan te gaan. Probeer altijd eerst de dialoog met uw werkgever aan te gaan voordat u overgaat op juridische stappen.

Kan ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Nee, in principe mag een werkgever u niet ontslaan als u ziek bent. Echter, er zijn een aantal uitzonderingen waarin het wel kan voorkomen dat u tijdens uw ziekte ontslagen wordt:

1. Wanneer er een re-integratie traject is opgesteld en u hier niet aan meewerkt;
2. Wanneer u langer dan twee jaar ziek bent;
3. Wanneer uw werkgever failliet gaat;
4. Wanneer u de AOW-leeftijd bereikt hebt

Wat kunt u doen als de werkgever de ziekmelding onterecht weigert?

Als u van mening bent dat uw ziekmelding onterecht geweigerd is, zijn er een aantal stappen. Zoals gezegd is het aan te raden om eerst de dialoog met uw werkgever aan te gaan. Dit is de goedkoopste en meest succesvolle manier om eruit te komen. Komt u er nog niet uit? Dan kan arbeidsmediation een oplossing bieden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden door te nemen.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwste berichten

Heeft u een vraag?

Neem contact op voor informatie, advies of kennismakingsgesprek.