Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Mediation Amsterdam

Maeglink verbindt

Conflicten komen helaas maar al te vaak voor. Hiervoor kunt u al snel naar een rechter stappen, maar vaak kan een mediator helpen tot een oplossing te komen, zo ook voor mediation Amsterdam. U gaat dan in gesprek met onze onafhankelijke mediator en diegene(n) waar u het conflict mee heeft. Dit conflict kan van alles zijn, van een scheiding tot een zakelijk conflict. 
 
Ondanks dat al onze mediators een juridische achtergrond hebben, geloven we bij Maeglink dat een conflict meer is dan het juridische geschil. Wij zullen dus altijd oog houden voor de persoonlijke aspecten en emoties die komen kijken bij het probleem.
 
Twijfelt u nog? Vul vrijblijvend het formulier rechts in, dan kijken we samen naar de opties!

 

Soorten Mediation Amsterdam

Maeglink biedt verschillende vormen van Mediation aan in Amsterdam. Hierdoor kunnen we voor elke situatie onze specialisten inzetten die ervaring hebben met dit soort vraagstukken!

Scheidingsmediation in Amsterdam

Scheidingsmediation, een dienst aangeboden door Maeglink, betreft de bemiddeling tussen partijen die besloten hebben uit elkaar te gaan. Deze vorm van mediation is bedoeld voor degenen die gezamenlijk streven naar een zorgvuldige en duurzame afwikkeling van hun relatie, met aandacht voor zowel praktische als emotionele aspecten. De ervaren mediators van Maeglink richten zich niet alleen op scheidingen, maar zijn ook betrokken bij andere familiaire kwesties, waaronder het herstellen van contacten en het aanpassen van het ouderschapsplan.

In het scheidingsmediationproces erkent Maeglink de complexiteit van scheidingen en streeft ernaar in eerste instantie rust en overzicht te bieden. De focus ligt op het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan, waarbij de emotionele en relationele aspecten van de scheiding worden besproken. Het doel is om het hoofdstuk als partners af te sluiten en als ouders verder te gaan, vooral als kinderen bij de scheiding betrokken zijn. Maeglink beschikt over SKJ-geregistreerde mediators die gesprekken kunnen voeren met de kinderen, waarbij de stem van het kind wordt gehoord en meegenomen in het opstellen van het ouderschapsplan. Maeglink gelooft dat de stem van het kind van groot belang is bij het maken van toekomstige afspraken.

Lees hier meer over scheidingsmediation door Maeglink

Arbeidsmediation in Amsterdam

Arbeidsmediation biedt een toegankelijke aanpak voor het oplossen van conflicten op de werkvloer, waarbij steeds meer partijen de voorkeur geven aan de inzet van een mediator. Maeglink staat klaar om organisaties te ondersteunen door middel van arbeidsmediation. Tijdens arbeidsmediation-gesprekken worden werkgevers en werknemers begeleid door een mediator om conflicten effectief op te lossen. De mediator faciliteert en stimuleert beide partijen om actief na te denken over passende oplossingen voor het arbeidsconflict.

Bij arbeidsmediation is het essentieel dat zowel werkgever als werknemer instemmen met het traject. Het mediationproces kan alleen van start gaan als beide partijen hiermee akkoord gaan en ze behouden de vrijheid om op elk moment het traject te beëindigen. Niettemin is het van groot belang dat beide partijen gedurende het traject volledig gemotiveerd blijven om tot een oplossing te komen. Maeglink staat klaar om organisaties te begeleiden bij het vinden van constructieve oplossingen voor arbeidsconflicten via deze laagdrempelige en effectieve benadering.

Lees hier meer over arbeidsmediation door Maeglink

Zakelijke mediation in Amsterdam

Zakelijke mediation biedt bemiddeling tussen bedrijven, waaronder aandeelhouders en zakelijke partners bij situaties zoals overnames, fusies, reorganisaties en contractuele geschillen. Het doel is om partijen met elkaar in gesprek te brengen, gezamenlijke oplossingen te vinden en escalatie of juridische procedures te vermijden.

De trajecten zijn doorgaans kortdurend, met één tot twee bijeenkomsten onder leiding van een mediator. Een pendelmediation kan worden ingezet om laatste zakelijke punten afzonderlijk te bespreken en beweging aan beide zijden te stimuleren.

Niet alle zakelijke mediations ontstaan uit grote conflicten; soms gaat het om het constateren van stroeve samenwerking. Samenwerkingsmediation kan betrekking hebben op vennoten of aandeelhouders, mogelijk met familieverhoudingen. De mediation kan zelfs resulteren in de beslissing dat partijen hun wegen zonder elkaar vervolgen. Maeglink staat klaar voor begeleiding in diverse zakelijke mediationcontexten.

Lees hier meer over zakelijke mediation door Maeglink

Overheidsmediation in Amsterdam

Overheidsmediation, een bemiddelingsvorm waarbij de mediator optreedt tussen burgers en de overheid, wordt toegepast wanneer belangen van beide partijen botsen. Het doel is om de relatie tussen burgers en de overheid te verbeteren, vooral bij complexe conflicten.

Bij overheidsmediation gaan beide partijen met elkaar in gesprek om geschillen op te lossen. De mediator begeleidt het proces en stimuleert actief nadenken over passende oplossingen. Met een neutrale rol moedigt de mediator beide partijen aan om tot een oplossing te komen.

Het is essentieel dat beide partijen instemmen met het mediationtraject wanneer dit wordt ingeschakeld. Het traject kan alleen van start gaan als beide partijen hiermee akkoord gaan, en ze hebben de vrijheid om het op elk moment te beëindigen. Ondanks deze vrijheid is het van belang dat beide partijen volledig gemotiveerd blijven gedurende het traject om tot een oplossing te komen die voor beiden acceptabel is. De inzet van overheidsmediation biedt een constructieve benadering om conflicten tussen burgers en de overheid op te lossen en draagt bij aan een verbeterde relatie tussen beide partijen.

Lees hier meer over overheidsmediation door Maeglink

Laat Maeglink u helpen

Heeft u mediation nodig in (de regio van) Amsterdam? Maeglink helpt u graag. Neem vrijblijvend contact op met Maeglink of vul eenvoudig het formulier op deze pagina in. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden die passen bij uw situatie.

Amsterdam Zuidoost

Burgemeester Stramanweg 102

1101 AA

Amsterdam Houthavens

van Diemenstraat 20-200

1013 CP

Amsterdam Schinkel

Anthony Fokkerweg 1

1059 CM