Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Mediation Den Bosch

Maeglink als verbindende factor in uw conflict

Conflicten vormen helaas een alledaags fenomeen. In plaats van direct juridische stappen te ondernemen, biedt een mediator vaak een passende oplossing. U kunt in gesprek gaan met een van onze onafhankelijke mediators, die expertise hebben in diverse conflicten, variërend van echtscheidingen tot zakelijke geschillen. Mediation Den Bosch kan hiermee worden voorzien van de beste mediators.

Hoewel al onze mediators een juridische achtergrond hebben, erkennen we bij Maeglink dat een conflict meer omvat dan enkel juridische aspecten. Wij hechten dan ook altijd belang aan de persoonlijke elementen en emoties die een rol spelen in het conflict.

Indien u nog twijfelt, nodigen we u uit om het vrijblijvende formulier aan de rechterkant in te vullen, zodat we gezamenlijk de mogelijkheden kunnen bespreken!

Scheidingsmediation in Den Bosch

Scheidingsmediation bij Maeglink is gericht op het faciliteren van een zorgvuldige en respectvolle beëindiging van de relatie tussen partners die uit elkaar willen gaan. Deze vorm van mediation is ideaal voor stellen die samen naar een harmonieuze oplossing zoeken, met aandacht voor zowel de praktische als emotionele aspecten van de scheiding. Naast echtscheidingen houden de deskundige mediators van Maeglink zich ook bezig met andere familiegerelateerde kwesties, zoals het herstellen van familiebanden en het aanpassen van het ouderschapsplan.

Tijdens het proces van scheidingsmediation benadrukt Maeglink de complexiteit van een echtscheiding en streeft ernaar om in de eerste plaats een klimaat van rust en duidelijkheid te creëren. De focus ligt op het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan, waarbij ook de emotionele en relationele aspecten van de scheiding aan bod komen. Het doel is om de relatie als partners af te ronden en als ouders verder te gaan, vooral wanneer er kinderen betrokken zijn bij de scheiding. Maeglink werkt met SKJ-geregistreerde mediators die ook gesprekken met kinderen kunnen voeren. Hierbij wordt de stem van het kind gehoord en meegenomen in het ouderschapsplan. Bij Maeglink is men ervan overtuigd dat de inbreng van het kind essentieel is bij het vaststellen van toekomstige afspraken.

Lees hier meer over scheidingsmediation door Maeglink

Arbeidsmediation in Den Bosch

Arbeidsmediation bij Maeglink is een toegankelijke methode om conflicten op de werkvloer op te lossen en wordt steeds vaker gekozen als de voorkeursaanpak. Maeglink biedt ondersteuning aan organisaties door middel van arbeidsmediation. Tijdens deze sessies helpt een mediator zowel werkgevers als werknemers op een effectieve manier tot een oplossing te komen voor hun arbeidsconflict. De mediator ondersteunt beide partijen actief bij het bedenken van passende oplossingen voor hun geschil.

Voor een succesvolle arbeidsmediation is het noodzakelijk dat zowel de werkgever als de werknemer instemmen met het mediationtraject. Dit traject kan alleen beginnen als beide partijen akkoord gaan, en ze hebben de vrijheid om het op elk gewenst moment te stoppen. Het is echter cruciaal dat beide partijen gedurende het gehele traject betrokken en gemotiveerd blijven om een oplossing te vinden. Maeglink biedt begeleiding aan organisaties om constructieve oplossingen te vinden voor arbeidsconflicten via deze laagdrempelige en effectieve methode.

Lees hier meer over arbeidsmediation door Maeglink

Zakelijke mediation in Den Bosch

Zakelijke mediation bij Maeglink omvat de bemiddeling tussen zakelijke partijen, zoals aandeelhouders en bedrijfspartners, met name in situaties van overnames, fusies, reorganisaties en contractuele geschillen. Het hoofddoel is om de betrokken partijen in gesprek te brengen, gezamenlijk oplossingen te vinden en daarmee escalatie of juridische stappen te voorkomen.

Deze zakelijke mediationtrajecten zijn doorgaans kortdurend, bestaande uit één of twee sessies onder begeleiding van een ervaren mediator. Pendelmediation kan worden toegepast om specifieke zakelijke kwesties afzonderlijk te behandelen en beweging van beide kanten te bevorderen.

Zakelijke mediations ontstaan niet altijd uit grote conflicten; soms gaat het om het aanpakken van moeizame samenwerkingen. Mediation in samenwerking kan relevant zijn voor vennoten of aandeelhouders, waarbij soms ook familieverhoudingen een rol spelen. De mediation kan zelfs leiden tot de beslissing dat partijen hun zakelijke relatie beëindigen. Maeglink biedt professionele begeleiding in verschillende zakelijke mediation situaties.

Lees hier meer over zakelijke mediation door Maeglink

Overheidsmediation in Den Bosch

Overheidsmediation is een bemiddelingsmethode waarbij een mediator optreedt als tussenpersoon tussen burgers en overheidsinstanties wanneer belangen met elkaar in conflict zijn. Het primaire doel is de relatie tussen burgers en de overheid te versterken, vooral in situaties van ingewikkelde conflicten.

Tijdens overheidsmediation gaan de betrokken partijen onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek om hun geschillen op te lossen. De mediator faciliteert dit proces en stimuleert beide partijen om actief na te denken over geschikte oplossingen, waarbij hij of zij een neutrale positie inneemt.

Om het mediationtraject succesvol te laten verlopen, is instemming van zowel de burger als de overheidsinstantie essentieel. Het traject kan alleen van start gaan als beide partijen hiermee akkoord gaan, en zij behouden de vrijheid om op elk moment het traject te beëindigen. Ondanks deze vrijheid is het van cruciaal belang dat beide partijen gemotiveerd blijven om een aanvaardbare oplossing te vinden. Het inzetten van overheidsmediation biedt een constructieve aanpak om conflicten tussen burgers en de overheid op te lossen en draagt bij aan de verbetering van de onderlinge relatie.

Lees hier meer over overheidsmediation door Maeglink

Laat Maeglink u helpen bij uw conflict

Heeft u mediation nodig in (de regio van) Den Bosch? Maeglink helpt u graag. Neem vrijblijvend contact op met Maeglink of vul eenvoudig het formulier op deze pagina in. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden die passen bij uw situatie.

Den Bosch
Europalaan 28D
5232 BC