Maak een afspraak

(088) - 0665020

Mediation Ede

Maeglink verbindt

Conflicten komen helaas voor in het dagelijks leven. In plaats van meteen naar juridische maatregelen te grijpen, kan een mediator vaak een geschiktere oplossing bieden. U heeft de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een van onze onafhankelijke mediators, die deskundigheid bezitten op verschillende conflictgebieden, van echtscheidingen tot zakelijke geschillen.

Hoewel al onze mediators over een juridische achtergrond beschikken, erkennen we bij Maeglink dat conflicten meer behelzen dan alleen de juridische kanten. Wij hechten daarom groot belang aan de persoonlijke aspecten en emoties die bij een conflict betrokken zijn.

Mocht u nog twijfelen, dan nodigen wij u graag uit om het vrijblijvende formulier aan de rechterkant in te vullen. Zo kunnen we samen de mogelijkheden verkennen!

Scheidingsmediation in Ede

Scheidingsmediation bij Maeglink heeft als doel om de beëindiging van de relatie tussen partners die uit elkaar willen gaan, op een zorgvuldige en respectvolle manier te faciliteren. Deze vorm van mediation is bijzonder geschikt voor stellen die gezamenlijk naar een harmonieuze oplossing streven, waarbij zowel de praktische als de emotionele aspecten van de scheiding worden belicht. Naast het begeleiden van echtscheidingen, richten de deskundige mediators van Maeglink zich ook op andere familiegerelateerde vraagstukken, zoals het herstellen van familiebanden en het bijstellen van het ouderschapsplan.

Gedurende het scheidingsmediationproces legt Maeglink de nadruk op de complexiteit van echtscheidingen en streeft ernaar om een omgeving van rust en duidelijkheid te scheppen. De focus ligt op het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan, waarbij tevens de emotionele en relationele facetten van de scheiding worden behandeld. Het doel is om de relatie als partners af te sluiten en als ouders verder te gaan, in het bijzonder wanneer er kinderen bij de scheiding betrokken zijn. Maeglink maakt gebruik van SKJ-geregistreerde mediators die ook gesprekken met kinderen kunnen voeren, om ervoor te zorgen dat de stem van het kind wordt gehoord en meegenomen in het ouderschapsplan. Bij Maeglink is men overtuigd van het belang van de inbreng van het kind bij het maken van toekomstige afspraken.

Lees hier meer over scheidingsmediation door Maeglink

Arbeidsmediation in Ede

Arbeidsmediation bij Maeglink vormt een toegankelijke wijze voor het oplossen van conflicten op de werkvloer en wint als voorkeursmethode steeds meer terrein. Maeglink levert ondersteuning aan organisaties door middel van arbeidsmediation. Gedurende deze sessies biedt een mediator hulp aan zowel werkgevers als werknemers om op een effectieve wijze een oplossing te bereiken voor hun arbeidsconflict. De mediator staat beide partijen actief bij in het bedenken van geschikte oplossingen voor hun geschil.

Voor een succesvolle uitvoering van arbeidsmediation is het essentieel dat zowel de werkgever als de werknemer het mediationtraject onderschrijven. Dit traject kan alleen van start gaan indien beide partijen hiermee instemmen, en zij behouden de vrijheid om het proces op elk gewenst moment te beëindigen. Het is echter van cruciaal belang dat beide partijen zich gedurende het hele traject betrokken en gemotiveerd voelen om samen tot een oplossing te komen. Maeglink verzorgt begeleiding aan organisaties om via deze laagdrempelige en doeltreffende methode constructieve oplossingen te vinden voor arbeidsconflicten.

Lees hier meer over arbeidsmediation door Maeglink

Zakelijke mediation in Ede

Zakelijke mediation bij Maeglink betreft de bemiddeling tussen zakelijke partijen, zoals aandeelhouders en bedrijfspartners, voornamelijk in situaties van overnames, fusies, reorganisaties, en contractuele geschillen. Het primaire doel is om de betrokken partijen met elkaar in gesprek te brengen, gezamenlijk oplossingen te vinden en daarmee escalatie of juridische stappen te voorkomen.

De zakelijke mediationtrajecten zijn over het algemeen kortdurend en bestaan uit één of twee sessies onder de begeleiding van een ervaren mediator. Pendelmediation kan ingezet worden om specifieke zakelijke kwesties apart aan te pakken en beweging van beide kanten te stimuleren.

Zakelijke mediations ontstaan niet altijd uit omvangrijke conflicten; soms is het doel om moeizame samenwerkingen aan te pakken. Mediation gericht op samenwerking kan met name relevant zijn voor vennoten of aandeelhouders, waarbij soms ook familieverhoudingen een rol spelen. De mediation kan uiteindelijk zelfs leiden tot de beslissing om de zakelijke relatie te beëindigen. Maeglink biedt professionele ondersteuning in diverse zakelijke mediationsituaties.

Lees hier meer over zakelijke mediation door Maeglink

Overheidsmediation in Ede

Overheidsmediation is een bemiddelingsvorm waarbij een mediator fungeert als intermediair tussen burgers en overheidsinstanties in gevallen waar belangen met elkaar botsen. Het voornaamste doel is om de relatie tussen burgers en de overheid te versterken, met name in situaties waar sprake is van complexe conflicten.

Tijdens overheidsmediation gaan de betrokken partijen, onder leiding van een mediator, met elkaar in gesprek om hun geschillen te beslechten. De mediator faciliteert dit proces door beide partijen aan te moedigen actief na te denken over passende oplossingen, terwijl hij of zij een neutrale positie inneemt.

Voor een succesvolle voortgang van het mediationtraject is de instemming van zowel de burger als de overheidsinstantie onontbeerlijk. Het traject kan pas aanvangen als beide partijen hiermee instemmen, en zij hebben te allen tijde de vrijheid om het traject te beëindigen. Ondanks deze vrijheid, is het essentieel dat beide partijen gemotiveerd blijven om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Het toepassen van overheidsmediation biedt een constructieve methode om conflicten tussen burgers en de overheid op te lossen en draagt bij aan het verbeteren van de onderlinge relatie.

Lees hier meer over overheidsmediation door Maeglink

Laat Maeglink u helpen

Heeft u mediation nodig in (de regio van) Ede? Maeglink helpt u graag. Neem vrijblijvend contact op met Maeglink of vul eenvoudig het formulier op deze pagina in. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden die passen bij uw situatie.

Ede
Bennekomsdeweg 41 & 43
6717 LL