Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Mediation Kampen

Maeglink zorgt voor oplossingen

Conflicten komen helaas vaak voor. In plaats van direct naar de rechter te stappen, kan een mediator vaak een oplossing bieden. U kunt dan gesprekken voeren met een van onze onafhankelijke mediators en de betrokken persoon of personen bij het conflict, variërend van een scheiding tot een zakelijk geschil.

Hoewel al onze mediators een juridische achtergrond hebben, begrijpen we bij Maeglink dat een conflict meer omvat dan alleen het juridische aspect. Wij besteden daarom altijd aandacht aan de persoonlijke aspecten en emoties die bij het conflict spelen.

Twijfelt u nog? Vul dan het vrijblijvende formulier aan de rechterkant in, en samen bekijken we de mogelijkheden!

Welke soorten mediation Kampen

Wat is mediation en welke soorten zijn er? Lees meer over welke mediationvormen er zijn en wat ze kunnen betekenen in verschillende situaties.

Scheidingsmediation in Kampen

Scheidingsmediation is gericht op het faciliteren van een zorgvuldige en respectvolle beëindiging van de relatie tussen partners die uit elkaar willen gaan. Deze vorm van mediation is ideaal voor stellen die samen naar een harmonieuze oplossing zoeken, met aandacht voor zowel de praktische als emotionele aspecten van de scheiding. Naast echtscheidingen houden de deskundige mediators van Maeglink zich ook bezig met andere familiegerelateerde kwesties, zoals het herstellen van familiebanden en het aanpassen van het ouderschapsplan.

Tijdens het proces van scheidingsmediation benadrukt Maeglink de complexiteit van een echtscheiding en streeft ernaar om in de eerste plaats een klimaat van rust en duidelijkheid te creëren. De focus ligt op het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan, waarbij ook de emotionele en relationele aspecten van de scheiding aan bod komen. Het doel is om de relatie als partners af te ronden en als ouders verder te gaan, vooral wanneer er kinderen betrokken zijn bij de scheiding. Maeglink werkt met SKJ-geregistreerde mediators die ook gesprekken met kinderen kunnen voeren. Hierbij wordt de stem van het kind gehoord en meegenomen in het ouderschapsplan. Bij Maeglink is men ervan overtuigd dat de inbreng van het kind essentieel is bij het vaststellen van toekomstige afspraken.

Lees hier meer over scheidingsmediation door Maeglink

Arbeidsmediation in Kampen

Arbeidsmediation is een toegankelijke methode om conflicten op de werkvloer op te lossen en wordt steeds vaker gekozen als de voorkeursaanpak. Maeglink biedt ondersteuning aan organisaties door middel van arbeidsmediation. Tijdens deze sessies helpt een mediator zowel werkgevers als werknemers op een effectieve manier tot een oplossing te komen voor hun arbeidsconflict. De mediator ondersteunt beide partijen actief bij het bedenken van passende oplossingen voor hun geschil.

Voor een succesvolle arbeidsmediation is het noodzakelijk dat zowel de werkgever als de werknemer instemt met het mediationtraject. Dit traject kan alleen beginnen als beide partijen akkoord gaan, en ze hebben de vrijheid om het op elk gewenst moment te stoppen. Het is echter cruciaal dat beide partijen gedurende het gehele traject betrokken en gemotiveerd blijven om een oplossing te vinden. Maeglink biedt begeleiding aan organisaties om constructieve oplossingen te vinden voor arbeidsconflicten, via deze laagdrempelige en effectieve methode.

Lees hier meer over arbeidsmediation door Maeglink

Zakelijke mediation in Kampen

Zakelijke mediation bij Maeglink voorziet in bemiddeling tussen zakelijke partijen, zoals aandeelhouders en bedrijfspartners, in situaties zoals overnames, fusies, reorganisaties en contractuele geschillen. Het voornaamste doel is om betrokken partijen met elkaar in gesprek te brengen, gezamenlijk oplossingen te vinden en daarmee escalatie of juridische stappen te voorkomen.

Deze mediationtrajecten zijn doorgaans van korte duur, bestaande uit één of twee sessies onder leiding van een ervaren mediator. Pendelmediation kan worden ingezet om specifieke zakelijke kwesties afzonderlijk te behandelen en om beweging van beide kanten te bevorderen.

Zakelijke mediations ontstaan niet altijd uit grote conflicten; soms gaat het om het aanpakken van moeizame samenwerkingen. Mediation in samenwerking kan van toepassing zijn op vennoten of aandeelhouders, waarbij soms ook familieverhoudingen een rol spelen. De mediation kan zelfs leiden tot de beslissing dat partijen hun zakelijke relatie beëindigen. Maeglink biedt professionele begeleiding in verschillende zakelijke mediation situaties.

Lees hier meer over zakelijke mediation door Maeglink

Overheidsmediation in Kampen

Overheidsmediation is een bemiddelingsmethode waarbij een mediator als tussenpersoon fungeert tussen burgers en overheidsinstanties in situaties van botsende belangen. Het doel is om de relatie tussen burgers en de overheid te versterken, met name bij complexe conflicten.

Tijdens overheidsmediation gaan de betrokken partijen onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek om hun geschillen op te lossen. De mediator faciliteert dit proces en stimuleert beide partijen om actief na te denken over geschikte oplossingen, waarbij hij of zij een neutrale positie inneemt.

Voor het slagen van het mediationtraject is het noodzakelijk dat zowel de burger als de overheidsinstantie instemmen met deelname. Het traject kan alleen worden gestart als beide partijen hiermee akkoord gaan, en zij behouden de vrijheid om op elk moment het traject te beëindigen. Ondanks deze vrijheid is het cruciaal dat beide partijen gemotiveerd blijven om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. De inzet van overheidsmediation biedt een constructieve manier om conflicten tussen burgers en de overheid op te lossen en draagt bij aan het verbeteren van de onderlinge relatie.

Lees hier meer over overheidsmediation door Maeglink

Laat Maeglink u helpen

Heeft u mediation nodig in (de regio van) Kampen? Maeglink helpt u graag. Neem vrijblijvend contact op met Maeglink of vul eenvoudig het formulier op deze pagina in. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden die passen bij uw situatie.

Kampen
Europa-Allee 8
8265 VB