Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Mediation Utrecht

Maeglink verbindt

Conflicten zijn helaas een veelvoorkomend fenomeen. In plaats van direct naar de rechter te stappen, kan een mediator vaak uitkomst bieden. U voert dan gesprekken met een van onze onafhankelijke mediators en de persoon of personen waarmee u het conflict heeft. Dit kan variëren van een scheiding tot een zakelijk geschil.

Hoewel al onze mediators een juridische achtergrond bezitten, begrijpen we bij Maeglink dat een conflict meer inhoudt dan enkel het juridische aspect. Wij besteden daarom altijd aandacht aan de persoonlijke aspecten en emoties die bij het conflict betrokken zijn.

Bent u nog onzeker? Vul dan het vrijblijvende formulier aan de rechterkant in, en we bekijken samen wat de mogelijkheden zijn!

Scheidingsmediation in Utrecht

Scheidingsmediation is gericht op het faciliteren van een zorgvuldige en respectvolle beëindiging van de relatie tussen partners die uit elkaar willen gaan. Deze vorm van mediation is ideaal voor stellen die samen naar een harmonieuze oplossing zoeken, met oog voor zowel de praktische als emotionele kanten van de scheiding. Naast echtscheidingen houden de deskundige mediators van Maeglink zich ook bezig met andere familiegerelateerde zaken, zoals het herstellen van familiebanden en het wijzigen van het ouderschapsplan.

Tijdens het proces van scheidingsmediation benadrukt Maeglink de complexiteit van een echtscheiding en streeft ernaar om allereerst een klimaat van rust en duidelijkheid te scheppen. De nadruk ligt op het opmaken van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan, waarbij ook de emotionele en relationele aspecten van de scheiding aan bod komen. Het doel is om de relatie als partners af te ronden en als ouders verder te gaan, met name wanneer er kinderen betrokken zijn bij de scheiding. Maeglink werkt met SKJ-geregistreerde mediators die ook gesprekken met kinderen kunnen voeren. Hierbij wordt de stem van het kind gehoord en meegenomen in het ouderschapsplan. Bij Maeglink is men ervan overtuigd dat de inbreng van het kind essentieel is bij het vaststellen van toekomstige afspraken.

Lees hier meer over scheidingsmediation door Maeglink

Arbeidsmediation in Utrecht

Arbeidsmediation is een toegankelijke methode voor het oplossen van conflicten op de werkvloer, en wordt steeds vaker gekozen als voorkeursmethode. Maeglink biedt ondersteuning aan organisaties door middel van arbeidsmediation. Tijdens deze sessies helpt een mediator zowel werkgevers als werknemers om op een effectieve manier tot een oplossing te komen voor hun arbeidsconflict. De mediator ondersteunt beide partijen actief bij het bedenken van geschikte oplossingen voor hun geschil.

Voor een succesvolle arbeidsmediation is het noodzakelijk dat zowel de werkgever als de werknemer instemt met het mediationtraject. Dit traject kan alleen beginnen als beide partijen akkoord gaan, en ze hebben de vrijheid om het op elk gewenst moment te stoppen. Het is echter cruciaal dat beide partijen gedurende het gehele traject betrokken en gemotiveerd blijven om een oplossing te vinden. Maeglink biedt begeleiding aan organisaties om constructieve oplossingen te vinden voor arbeidsconflicten, middels deze laagdrempelige en effectieve methode.

Lees hier meer over arbeidsmediation door Maeglink

Zakelijke mediation in Utrecht

Zakelijke mediation bij Maeglink biedt bemiddeling tussen zakelijke partijen, zoals aandeelhouders en bedrijfspartners, in situaties zoals overnames, fusies, reorganisaties en contractuele disputen. Het primaire doel is om betrokken partijen met elkaar in dialoog te brengen, gezamenlijk oplossingen te zoeken en daarmee escalatie of juridische stappen te voorkomen.

Deze mediationtrajecten zijn meestal van korte duur, bestaande uit één of twee sessies onder leiding van een deskundige mediator. Pendelmediation kan worden ingezet om specifieke zakelijke kwesties apart te behandelen en om beweging van beide kanten te stimuleren.

Zakelijke mediations hoeven niet altijd voort te komen uit grote conflicten; soms betreft het het aanpakken van moeizame samenwerkingen. Mediation in samenwerking kan van toepassing zijn op vennoten of aandeelhouders, waarbij soms ook familieverhoudingen een rol spelen. De mediation kan zelfs leiden tot de beslissing dat partijen hun zakelijke relatie beëindigen. Maeglink biedt professionele begeleiding in verschillende zakelijke mediation situaties.

Lees hier meer over zakelijke mediation door Maeglink

Overheidsmediation in Utrecht

Overheidsmediation is een bemiddelingsmethode waarbij een mediator als intermediair optreedt tussen burgers en overheidsinstanties, ingezet bij botsende belangen. Het doel is om de relatie tussen burgers en de overheid te versterken, vooral in het geval van complexe conflicten.

Tijdens overheidsmediation gaan de betrokken partijen onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek om hun geschillen op te lossen. De mediator faciliteert dit proces en stimuleert beide partijen om actief na te denken over geschikte oplossingen, waarbij hij of zij een neutrale positie inneemt.

Voor het slagen van het mediationtraject is het noodzakelijk dat zowel de burger als de overheidsinstantie instemmen met deelname. Het traject kan alleen worden gestart als beide partijen hiermee instemmen, en zij behouden de vrijheid om op elk moment het traject te beëindigen. Ondanks deze vrijheid is het cruciaal dat beide partijen gemotiveerd blijven om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. De inzet van overheidsmediation biedt een constructieve manier om conflicten tussen burgers en de overheid op te lossen, en helpt bij het verbeteren van de onderlinge relatie.

Lees hier meer over overheidsmediation door Maeglink

Laat Maeglink u helpen

Heeft u mediation nodig in (de regio van) Utrecht? Maeglink helpt u graag. Neem vrijblijvend contact op met Maeglink of vul eenvoudig het formulier op deze pagina in. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden die passen bij uw situatie.

Utrecht West
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT
Utrecht Centraal Station
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ