Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Mediation Zwolle

Maeglink verbindt

Conflicten zijn helaas een veelvoorkomend verschijnsel. In plaats van onmiddellijk juridische stappen te ondernemen, biedt een mediator vaak een geschikte oplossing. U kunt in gesprek gaan met een van onze onafhankelijke mediators, die expertise hebben in uiteenlopende conflicten, van echtscheidingen tot zakelijke geschillen.

Hoewel al onze mediators een juridische achtergrond hebben, erkennen we bij Maeglink dat een conflict meer omvat dan alleen de juridische aspecten. Wij hechten dan ook altijd waarde aan de persoonlijke elementen en emoties die een rol spelen in het conflict.

Mocht u nog twijfelen, vul dan het vrijblijvende formulier aan de rechterkant in en samen zullen we de mogelijkheden bespreken!

Scheidingsmediation in Zwolle

Scheidingsmediation heeft tot doel een zorgvuldige en respectvolle beëindiging van de relatie tussen partners die uit elkaar willen gaan, te vergemakkelijken. Deze vorm van mediation is bij uitstek geschikt voor koppels die streven naar een harmonieuze oplossing, waarbij zowel de praktische als emotionele aspecten van de scheiding aandacht krijgen. Naast echtscheidingszaken behandelen de ervaren mediators van Maeglink ook andere familiegerelateerde kwesties, zoals het herstellen van familiebanden en het aanpassen van ouderschapsplannen.

Tijdens het scheidingsmediationproces benadrukt Maeglink de complexiteit van echtscheiding en streeft naar het creëren van een klimaat van rust en duidelijkheid. De focus ligt op het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan, waarbij ook de emotionele en relationele aspecten van de scheiding worden belicht. Het doel is om de partnerrelatie op een bevredigende manier af te sluiten en als ouders verder te gaan, met name wanneer er kinderen betrokken zijn bij de scheiding. Maeglink werkt met SKJ-geregistreerde mediators die tevens gesprekken met kinderen kunnen voeren. Hierbij wordt de stem van het kind gehoord en meegenomen in het ouderschapsplan. Bij Maeglink is men ervan overtuigd dat de inbreng van het kind essentieel is bij het vaststellen van toekomstige afspraken.

Lees hier meer over scheidingsmediation door Maeglink

Arbeidsmediation in Zwolle

Arbeidsmediation groeit in populariteit als een toegankelijke methode voor het oplossen van conflicten op de werkvloer. Maeglink staat organisaties bij door middel van arbeidsmediation, waarbij een mediator werkgevers en werknemers effectief begeleidt naar een oplossing voor hun arbeidsconflict. Gedurende deze sessies ondersteunt de mediator beide partijen actief bij het bedenken van passende oplossingen voor hun geschil.

Voor een succesvolle arbeidsmediation is het essentieel dat zowel de werkgever als de werknemer instemt met het mediationtraject. Dit traject kan alleen van start gaan als beide partijen akkoord gaan, en ze behouden de vrijheid om het op elk gewenst moment te beëindigen. Het is echter van cruciaal belang dat beide partijen gedurende het hele traject betrokken en gemotiveerd blijven om een oplossing te vinden. Maeglink biedt organisaties begeleiding om constructieve oplossingen te vinden voor arbeidsconflicten via deze laagdrempelige en effectieve methode.

Lees hier meer over arbeidsmediation door Maeglink

Zakelijke mediation in Zwolle

Maeglink biedt zakelijke mediation aan als bemiddelingsdienst tussen zakelijke partijen, zoals aandeelhouders en bedrijfspartners, in situaties zoals overnames, fusies, reorganisaties en contractuele geschillen. Het hoofddoel is om de betrokken partijen met elkaar in gesprek te brengen, gezamenlijk oplossingen te vinden en daarmee escalatie of juridische stappen te voorkomen.

Deze mediationtrajecten zijn over het algemeen kort van duur en bestaan uit één of twee sessies onder leiding van een ervaren mediator. Pendelmediation kan worden ingezet om specifieke zakelijke kwesties afzonderlijk te behandelen en de wederzijdse beweging te bevorderen.

Zakelijke mediations ontstaan niet altijd uit grote conflicten; soms gaat het om het aanpakken van moeizame samenwerkingen. Mediation in samenwerking kan relevant zijn voor vennoten of aandeelhouders, waarbij soms ook familieverhoudingen een rol spelen. De mediation kan zelfs leiden tot de beslissing dat partijen hun zakelijke relatie beëindigen. Maeglink biedt professionele begeleiding in verschillende zakelijke mediation situaties.

Lees hier meer over zakelijke mediation door Maeglink

Overheidsmediation in Zwolle

Overheidsmediation is een bemiddelingsmethode waarbij een mediator fungeert als tussenpersoon tussen burgers en overheidsinstanties wanneer belangen in conflict zijn. Het doel is de relatie tussen burgers en de overheid te versterken, vooral bij complexe conflicten.

Tijdens overheidsmediation gaan de betrokken partijen onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek om hun geschillen op te lossen. De mediator faciliteert dit proces en stimuleert beide partijen om actief na te denken over geschikte oplossingen, waarbij hij of zij een neutrale positie inneemt.

Voor het slagen van het mediationtraject is het noodzakelijk dat zowel de burger als de overheidsinstantie instemmen met deelname. Het traject kan alleen worden gestart als beide partijen hiermee akkoord gaan, en zij behouden de vrijheid om op elk moment het traject te beëindigen. Ondanks deze vrijheid is het cruciaal dat beide partijen gemotiveerd blijven om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. De inzet van overheidsmediation biedt een constructieve manier om conflicten tussen burgers en de overheid op te lossen en draagt bij aan het verbeteren van de onderlinge relatie.

Lees hier meer over overheidsmediation door Maeglink

Laat Maeglink u helpen

Heeft u mediation nodig in (de regio van) Zwolle? Maeglink helpt u graag. Neem vrijblijvend contact op met Maeglink of vul eenvoudig het formulier op deze pagina in. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden die passen bij uw situatie.

Zwolle
Zuiderzeelaan 25
8017 JV