Maeglink

Maak een afspraak

(088) - 0665020

Mediation Enschede

Maeglink bevordert verbinding

Conflicten komen helaas regelmatig voor. In dergelijke gevallen kunt u snel naar een rechter stappen, maar vaak kan een mediator uit Enschede helpen bij het vinden van een oplossing. Dit is effectiever en vaak ook goedkoper. U gaat dan in gesprek met onze onafhankelijke mediator en de betrokken partij(en) bij het conflict, deze situaties kunnen gaan over een scheiding tot een zakelijk geschil.

Hoewel al onze mediators een juridische achtergrond hebben, geloven we bij Maeglink dat een conflict meer is dan alleen een juridisch geschil. Daarom houden wij altijd oog voor de persoonlijke aspecten en emoties die bij het probleem komen kijken.

Twijfelt u nog? Vul dan vrijblijvend het formulier aan de rechterkant in, zodat we samen naar de mogelijkheden voor mediation in Enschede kunnen kijken!

 

Soorten Mediation Enschede

Wat kunt u verwachten van Maeglink en welke soorten mediation in Enschede bieden wij aan? Wij helpen u graag verder op één van de onderstaande gebieden met passend en bruikbaar advies.

Scheidingsmediation Enschede

Scheidingsmediation omvat de bemiddeling tussen partijen die hebben besloten uit elkaar te gaan. Deze vorm van mediation is bedoeld voor mensen die gezamenlijk streven naar een zorgvuldige en duurzame afwikkeling van hun relatie, met aandacht voor zowel praktische als emotionele aspecten. De ervaren mediators van Maeglink richten zich niet alleen op scheidingen, maar zijn ook betrokken bij andere familiaire kwesties, waaronder het herstellen van contacten en het aanpassen van het ouderschapsplan.

Binnen het scheidingsmediationproces erkent Maeglink de complexiteit van scheidingen en streeft ernaar in eerste instantie rust en overzicht te bieden. De focus ligt op het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan, waarbij de emotionele en relationele aspecten van de scheiding worden besproken. Het doel is om het hoofdstuk als partners af te sluiten en als ouders verder te gaan, vooral als kinderen bij de scheiding betrokken zijn. Maeglink beschikt over SKJ-geregistreerde mediators die gesprekken kunnen voeren met de kinderen, waarbij de stem van het kind wordt gehoord en meegenomen in het opstellen van het ouderschapsplan. Maeglink gelooft dat de stem van het kind van groot belang is bij het maken van toekomstige afspraken.

Lees hier meer over scheidingsmediation door Maeglink in Enschede

Arbeidsmediation Enschede

Arbeidsmediation biedt een toegankelijke aanpak voor het oplossen van conflicten op de werkvloer, waarbij steeds meer partijen de voorkeur geven aan de inzet van een mediator. Maeglink ondersteunt door middel van arbeidsmediation in Enschede. Tijdens arbeidsmediation-gesprekken worden werkgevers en werknemers begeleid door een mediator om conflicten effectief op te lossen. De mediator faciliteert en stimuleert beide partijen om actief na te denken over passende oplossingen voor het arbeidsconflict.

Bij arbeidsmediation is het essentieel dat zowel werkgever als werknemer instemmen met het traject. Het mediationproces kan alleen van start gaan als beide partijen hiermee akkoord gaan en ze behouden de vrijheid om op elk moment het traject te beëindigen. Niettemin is het van groot belang dat beide partijen gedurende het traject volledig gemotiveerd blijven om tot een oplossing te komen. Maeglink is in staat om organisaties te begeleiden bij het vinden van constructieve oplossingen voor arbeidsconflicten via deze laagdrempelige en effectieve benadering.

Lees hier meer over arbeidsmediation door Maeglink in Enschede

Zakelijke mediation Enschede

Zakelijke mediation biedt bemiddeling tussen bedrijven, waaronder aandeelhouders en zakelijke partners bij situaties zoals overnames, fusies, reorganisaties en contractuele geschillen. Het doel is om partijen met elkaar in gesprek te brengen, gezamenlijke oplossingen te vinden en escalatie of juridische procedures te vermijden.

De trajecten zijn doorgaans kortdurend, met één tot twee bijeenkomsten onder leiding van een mediator. Een pendelmediation kan worden ingezet om laatste zakelijke punten afzonderlijk te bespreken en beweging aan beide zijden te stimuleren.

Niet alle zakelijke mediations ontstaan uit grote conflicten; soms gaat het om het constateren van stroeve samenwerking. Samenwerkingsmediation kan betrekking hebben op vennoten of aandeelhouders, mogelijk met familieverhoudingen. De mediation kan zelfs resulteren in de beslissing dat partijen hun wegen zonder elkaar vervolgen. Maeglink staat klaar voor begeleiding in diverse zakelijke mediationcontexten.

Lees hier meer over zakelijke mediation door Maeglink in Enschede

Overheidsmediation Enschede

Overheidsmediation, een bemiddelingsvorm waarbij de mediator optreedt tussen burgers en de overheid, wordt toegepast wanneer belangen van beide partijen botsen. Het doel is om de relatie tussen burgers en de overheid te verbeteren, vooral bij complexe conflicten.

Bij overheidsmediation gaan beide partijen met elkaar in gesprek om geschillen op te lossen. De mediator begeleidt het proces en stimuleert actief nadenken over passende oplossingen. Met een neutrale rol moedigt de mediator beide partijen aan om tot een oplossing te komen.

Het is essentieel dat beide partijen instemmen met het mediationtraject wanneer dit wordt ingeschakeld. Het traject kan alleen van start gaan als beide partijen hiermee akkoord gaan, en ze hebben de vrijheid om het op elk moment te beëindigen. Ondanks deze vrijheid is het van belang dat beide partijen volledig gemotiveerd blijven gedurende het traject om tot een oplossing te komen die voor beiden acceptabel is. De inzet van overheidsmediation biedt een constructieve benadering om conflicten tussen burgers en de overheid op te lossen en draagt bij aan een verbeterde relatie tussen beide partijen.

Lees hier meer over overheidsmediation door Maeglink in Enschede

Maeglink helpt u graag verder door middel van mediation in Enschede!

Heeft u mediation nodig in Enschede of de omgeving? Maeglink helpt u graag. Neem vrijblijvend contact op met Maeglink of vul eenvoudig het formulier op deze pagina in. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden die passen bij uw situatie.

 

Enschede

Hengelosestraat 100
9868 SH